Thiết bị giám sát hành trình vietmap VT380 4g

VIETMAP VT380 – Giải pháp giám sát hành trình phù hợp quy chuẩn QCVN31 2014/BGTVT giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định và quản lý được vị trí hiện tại cũng như lịch sử hoạt động của xe.
Mã: thiết bị giám sát hành trình vietmap VT380 4g Danh mục: