Gạt mưa cao cấp

Gạt mưa tuy chỉ là một bộ phận nhỏ của xe nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Gạt mưa sau một thời gian sử dụng sẽ bị xuống cấp gây ra các hiện tượng như gạt không sạch, rung lắc, tạo ra âm thanh gây cản trở tầm nhìn
Mã: GM Danh mục: