Bảng giá màn hình Kovar tích hợp Camera 360 Chevrolet Spark 2011